Diensten


“Doe waar u goed in bent, wij doen de rest!”

van Velthoven, Business Controllers

Diensten

Onze Diensten

Administraties Personeel en salaris
Jaarrekeningen Interim management
Belastingadviezen Detachering
Bedrijfsbegeleiding  


Lees meer »
Onze Diensten

Administraties
Iedere mutatie in uw onderneming heeft een financieel gevolg. Het registreren is een opgelegde verplichting. Wij zien het als onze taak en uitdaging uw administratie zo in te richten dat u zeer snel inzicht heeft in uw onderneming. Bij voorkeur door Uzelf. Wat wij willen bereiken is dat u minder afhankelijk bent van een externe partij, veelal uw huidige accountant, en sneller kunt reageren op afwijkende situaties. Immers, u bent de ondernemer!
Heeft u geen zin of tijd om uw eigen administratie te verzorgen?
Wij doen dat graag voor u, indien nodig zelfs bij u op locatie.

Jaarrekeningen
Als sluitstuk van de verplichte administratie wordt een jaarrekening samengesteld en wordt de fiscale aangifte verzorgd. In feite is dat een bevestiging dat uw administratie op orde is. Doordat alle voorbereidende werkzaamheden al zijn uitgevoerd is kostenbesparing gegarandeerd!

Als kanttekening brengen wij U onder de aandacht dat een accountantscontrole verplicht is voor rechtspersonen (onder andere BV’s en NV’s) met, in grote lijnen, een jaaromzet van meer 8 miljoen euro , een bezit hebben van meer dan 4 miljoen euro en meer dan 50 werknemers in loondienst. moet gedurende tenminste twee jaren aan twee van de drie eisen hebben voldaan.

Belastingadviezen
Het is een misverstand dat er alleen fiscale adviezen nodig zijn met de jaarrekening. Juist in de fase van voorbereiding van een activiteit is het raadzaam eerst de fiscale (on)mogelijkheden te beoordelen.

Het kan heel wrang en dus kostbaar zijn achteraf te vernemen dat enige fiscale onjuistheden zijn geconstateerd. Wij ondersteunen u volledig in de juiste fiscale toepassingen. In twijfel gevallen schromen wij niet de Belastingdienst te vragen om een standpunt inname. Hiermee verzekeren wij, in feite de Belastingdienst verzekert u, dat u binnen de gestelde kaders geen correctie zult ontvangen.

Bedrijfsbegeleiding
Zowel in voorspoed als bij tegenslag is het verstandig te klankborden over de juiste route die de onderneming moet volgen om haar doel te bereiken. Wij zijn er overigens niet alleen om met u te klankborden, maar wij kunnen die route ook geheel verzorgen en u daarmee veel werk uit handen nemen om Uw idee te realiseren.

Bij uitbreiding komen vragen naar boven als doen we dat op eigen kracht of door een overname, moeten we werknemers aannemen of gaan we eerst inhuren, wat kost een overname, moet ik van rechtsvorm veranderen, hoe gaan we dat financieren en wat zijn de fiscale valkuilen.

In geval van krimp komen vragen naar boven als: welke activiteiten zijn rendabel en welke niet, kan ik op een efficiëntere manier wel mijn doelstelling halen, hoe vertel ik mijn personeel dat het minder goed gaat, kan ik bepaalde activiteiten afstoten, hoe gaan we dat financieren en in de meest negatieve situatie hoe beëindig ik de onderneming?

Personeel en salaris
Eén van de meest belangrijke elementen van Uw onderneming:
Uw werknemers. Kostbaar bezit in vele opzichten. Er bestaan geen “banen voor het leven” meer. Vanzelfsprekend heeft u als werkgever de zorgplicht voor Uw medewerkers gedurende de gehele periode van de arbeidsovereenkomst. Als onderdeel van die zorgplicht is dat u duidelijke en goede arbeidsvoorwaarden hanteert en u uw werknemers tijdig het juiste salaris uit betaald. Daar staat tegenover de betrokkenheid en inzet om, liefst met plezier, te werken binnen uw onderneming. Allemaal ingrediënten om te komen tot een maximale productiviteit.

Van Velthoven, Businesscontrollers ondersteunen u daar in. Wij ondersteunen indien nodig het traject van werven en selecteren, arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie, oplossen van conflictsituaties tot en met slecht nieuws gesprekken.

Interim management
Detachering wordt soms verward met Interim management. Op zichzelf hebben die twee activiteiten veel raakvlakken. Het verschil ligt naar onze mening vooral op het vlak van het aansturen van de interim manager. De interim manager krijgt de opdracht een bepaald doel te bereiken binnen vastgestelde kaders, bijvoorbeeld een budget of kostenbesparing. Vervolgens zal hij die opdracht verder uitvoeren en zolang hij binnen de kaders blijft heeft de interim manager tot op zekere hoogte vrijheid van handelen.

Ook deze dienst verzorgt Van Velthoven, Businesscontrollers