Detachering


“Met detachering verzekert u zich van een professional die direct inzetbaar is op het door u gewenste niveau en voor de door u gewenste periode”

van Velthoven, Business Controllers

Detachering

Detachering en Detavast
Het mag vreemd klinken, maar in enkele gevallen moeten we uitleggen wat detachering voor een ondernemer kan betekenen. Met detachering verzekert u zich van een professional die direct inzetbaar is op het door u gewenste niveau en voor de door u gewenste periode. Veelal ter overbrugging van en bijzondere situatie (denk aan ontslag of zwangerschap) of fase (reorganisatie of implementatie nieuw systeem) naar een stabiele positie, terwijl de onderneming “gewoon’ door moet blijven draaien.

Lees meer »
Detachering en Detavast
Het mag vreemd klinken, maar in enkele gevallen moeten we uitleggen wat detachering voor een ondernemer kan betekenen. Met detachering verzekert u zich van een professional die direct inzetbaar is op het door u gewenste niveau en voor de door u gewenste periode. Veelal ter overbrugging van een bijzondere situatie (denk aan ontslag of zwangerschap) of fase (reorganisatie of implementatie nieuw systeem) naar een stabiele positie, terwijl de onderneming “gewoon’ door moet blijven draaien.

Continuïteit!

Detachering wordt soms als kostbaar bestempeld, echter uit onderzoek is gebleken dat de extra kosten ten opzichte van een (nieuwe) eigen medewerker verbleken wanneer de continuïteit in gevaar is.

Is uw doelstelling om iedere vacature in te vullen met een eigen medewerker? Dan zal onze inzet in principe bestaan uit een professional die na een periode van detachering de werkzaamheden overdraagt of in een enkel geval bij u in vaste loondienst komt.

Verschuif de proefperiode naar ons en neem de medewerker alleen in loondienst indien u overtuigd bent de gewenste medewerker te hebben gevonden.

Volledige vrijheid en minimaal risico!