Business Control


"Met onze inbreng verzekert u zich van professionele inzet met grote betrokkenheid voor en met inleving in uw organisatie"

van Velthoven, Business Controllers

Business Control

Wat is Business Control?
Letterlijk kan dit eenvoudig vertaald worden in “Grip in en op zaken”. Dat is ook precies ons doel: op eenvoudige en begrijpelijke wijze zorgen dat u (meer) grip heeft op de gehele organisatie. Van eenmanszaak tot en met multinational, profit of non-profit organisatie, complex of minder wij ondersteunen u.

Lees meer »
Wat is Business Control?
Letterlijk kan dit eenvoudig vertaald worden in “Grip in en op zaken”. Dat is ook precies ons doel: op eenvoudige en begrijpelijke wijze zorgen dat u (meer) grip heeft op de gehele organisatie. Van eenmanszaak tot en met multinational, profit of non-profit organisatie, complex of minder wij ondersteunen u.

Waar gaat het om?
Om beheersing en verbetering van systemen, werkwijzen en procedures, verzorgen van begrotingen, administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening.

Wij willen u voorzien van goede stuurmiddelen zodat u snel afwijkingen, positieve en negatieve, signaleert zodat u daar direct op kunt reageren. Een zeer actueel stuurmiddel is natuurlijk uw liquiditeitsprognose. Natuurlijk zijn er zowel interne (medewerker of machinepark) als externe (wetswijzigingen, faillissement of het weer) oorzaken die uw proces kunnen verstoren. Wij helpen u de risico’s en bedreigingen snel te herkennen en wij bereiden u zo veel als mogelijk voor op de te nemen maatregelen. In voorkomend geval zullen we namens u ook de maatregelen uitvoeren.

Daadkracht!

Wij zorgen er voor dat u voorbereid bent op de toekomst en wij begeleiden u uw doelstellingen te realiseren.

Kortom, u bent “in control”!