Welkom!


"Ons belang is er voor te zorgen dat u als ondernemer of directie het maximale rendement bereikt."

van Velthoven, Business Controllers

Uw onderneming "in control"

Wanneer is uw onderneming “in control”?
We kunnen een aantal onderdelen aanhalen die erop duiden of u goed inzicht heeft in uw onderneming en of u uw onderneming zo danig heeft georganiseerd dat u gevaren en risico’s snel kan signaleren. Aan de hand van uw eigen antwoorden kunt u uw eigen beoordeling maken en de afweging maken daarop te anticiperen.

Lees meer »
Wanneer is uw onderneming “in control”?
We kunnen een aantal onderdelen aanhalen die erop duiden of u goed inzicht heeft in uw onderneming en of u uw onderneming zo danig heeft georganiseerd dat u gevaren en risico’s snel kan signaleren. Aan de hand van uw eigen antwoorden kunt u uw eigen beoordeling maken en de afweging maken daarop te anticiperen.

Hierna treft u de onderdelen die voornamelijk toepassing vinden in het Midden- en Kleinbedrijf

Financieel
Heeft u een begroting gemaakt? Is uw boekhouding bijgewerkt en direct beschikbaar? Is uw beginbalans gelijk aan uw jaarrekening? Heeft u een liquiditeitsprognose voor de komende periode? Wat is het resultaat van de verschillende werkmaatschappijen of afdelingen? Zijn mijn projecten
wel rendabel? Wordt BTW-tarief goed toegepast en is er een rondrekening? Sluit krediet aan bij mijn behoefte?

Personeel
Wat is het ziekteverzuim? Kan werk worden overgenomen? Zijn er werkinstructies? Is de bonusvoorwaarde meetbaar? Is er sprake van overlappende of teveel aan bevoegdheden? Waarom is er zo weinig interactie met mijn medewerkers?

Op deze wijze kunt u ook inzicht krijgen in de status van uw verzekeringen, productiviteit, automatisering, etc. In eerste instantie lijkt het veel werk en in eerste aanleg zal dat ook zeker zijn. Afhankelijk van uw onderneming moet wel beoordeeld worden dat niet alleen administratieve
handelingen plaatsvinden.

Met consequent bijhouden zorgt u er zelf voor dat u op eenvoudige wijze tastbaar uw onderneming beheerst.